Zorgwonen in bestaande woning melden

Meldingsplicht

Zorgwonen binnen het bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning is meldingsplichtig wanneer aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
 • De ondergeschikte wooneenheid, maakt ten hoogste een derde uit van de bruto vloeroppervlakte van de volledige woning. De ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid worden hier niet meegerekend.

Hoe inpandig zorgwonen in een bestaande woning (die niet uitgebreid wordt) melden in het Omgevingsloket?
 

Project aanmaken en locatie ingeven

 • Log in en start een nieuw project
 • Begin met aankruisen “melding omgevingsproject”
 • Geef een projectnaam in, bijvoorbeeld “onze zorgwoning”
 • Klik op “project aanmaken”
 • Klik op “Situering toevoegen”
 • Kruis aan “Stedenbouwkundige handelingen”
 • Klik op “Maak situering”
 • Een scherm opent waarin u de locatie van uw project gaat aanduiden. U klikt op het perceel (of de percelen) en dan op “volgende”. U geeft een naam voor de locatie in, bijvoorbeeld “mijn terrein”. U slaat op. De locatie is dan toegevoegd onder “stedenbouwkundige handelingen”.
 • Nadat u de locatie hebt ingegeven, gaat u inhoud aan het dossier toevoegen.

Inhoud aan het dossier toevoegen

 • Klik links, onder “situering” op de locatie. In ons voorbeeld dus op “mijn terrein”
 • Klik op “inhoud aanvraag” en dan rechts op “handeling toevoegen”
 • Bij “Welke handeling wenst u uit te voeren”, selecteert u “Starten van een ondergeschikte wooneenheid”. Opgelet: dit staat twee keer in de keuzelijst. Met en zonder architect. U moet beslissen of dit met of zonder de medewerking van een architect is. Gebeurt de aanvraag zonder stabiliteitswerken (zoals verwijderen van dragende muren) dan mag dit zonder architect.
 • Het planelementtype wordt dan automatisch “gebouw of constructie”
 • U geeft een planaanduiding in, bijvoorbeeld “Mijn huis”
 • U klikt op “volgende “ en gaat zo naar stap 2
 • Hier krijgt u de vraag “staat het voorwerp op de kaart”. Aangezien u de zorgwoning in een bestaande woning wil maken, staat de bestaande woning normalerwijze op de kaart. U klikt dan op “ja, het voorwerp staat op de kaart”. En u gaat naar stap 3
 • In stap 3 klikt u het voorwerp (de woning) aan op de kaart aan de linkerzijde. Eens dat succesvol gedaan gaat u naar stap 4
 • In stap 4 vult u de detailgegevens in voor het geselecteerde voorwerp (de woning). Het gaat om een paar kleine vragen waaronder een vraag naar de oppervlakte van de woning en de oppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid. Eens dat succesvol gedaan is, keert u automatisch terug naar het overzichtsscherm.
 • Daar kunt u op “plannen en foto’s” klikken. Rechts kunt u dan de vereiste plannen en foto’s opladen. Instructies hiervoor staan in het normenboek. Voor de melding van een ondergeschikte wooneenheid moet u volgende documenten toevoegen:
  • Inplantingsplan
  • Drie kleurenfoto’s
  • Grondplan gelijkvloers bestaande en nieuwe toestand 
  • Grondplan verdieping bestaande en nieuwe toestand 
  • Doorsnede bestaande en nieuwe toestand 
 • Bij verordening hemelwater (op het overzichtsscherm) klapt u aan de rechterzijde de eerste vraag open. Daar kruist u aan “geen van de bovenstaande mogelijkheden. U hoeft verder niets in te vullen” (want het gaat om een bestaande woning die niet uitgebreid wordt). U slaat op.
 • Volgende item is “effecten op de omgeving”. Op de eerste vraag (over bijlage III) kruist u “neen” aan en slaat op.
 • In het laatste item “dossierstukken” beantwoordt u eerst de vraag of de werken reeds gestart zijn. Daarna kruist u aan “ander dossierstuk”. U klikt dan onderaan nogmaals op ander dossierstuk en kan een document opladen. Hier moet u addendum B39 (ingevuld) opladen.
 • Tenslotte gaat u links naar “projectinformatie”.
 • Vraag na bij uw gemeente of een dossiertaks vereist is. Dit verschilt van gemeente tot gemeente.
 • Op de vraag of het project betrekking heeft op een Vlaams of provinciaal project antwoordt u "neen" en slaat op.

Personen aan het dossier toevoegen

 • Klik links, onder “projectverloop” op “personen”. Geef in wie de aanvrager (melder) is. Geef ook adres- en contactgegevens op.
 • U kunt hier ook een compleetheidscheck uitvoeren.
 • U kunt de aanvraag (melding) ondertekenen en indienen, of anderen uitnodigen om ze te ondertekenen.
   
Lees ook
Direct naar het Omgevingsloket