Zorgwonen in bestaand bijgebouw melden

Meldingsplicht

Sinds 16 augustus 2021 is zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw meldingsplichtig wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De bruto vloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid bedraagt maximaal 50m².
 • Er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van een strikt noodzakelijke toegang tot de ondergeschikte wooneenheid.
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen van de ondergeschikte wooneenheid takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • De afvoer van het afvalwater van de ondergeschikte wooneenheid sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid.

Hoe zorgwonen in een bestaand bijgebouw (dat niet uitgebreid wordt) melden in het Omgevingsloket? 
 

Project aanmaken en locatie ingeven

 • Log in en start een nieuw project
 • Begin met aankruisen “melding omgevingsproject”
 • Geef een projectnaam in, bijvoorbeeld “onze zorgwoning”
 • Klik op “project aanmaken”
 • Klik op “Situering toevoegen”
 • Kruis aan “Stedenbouwkundige handelingen”
 • Klik op “Maak situering”
 • Een scherm opent waarin u de locatie van uw project gaat aanduiden. U klikt op het perceel (of de percelen) en dan op “volgende”. U geeft een naam voor de locatie in, bijvoorbeeld “mijn terrein”. U slaat op. De locatie is dan toegevoegd onder “stedenbouwkundige handelingen”.
 • Nadat u de locatie hebt ingegeven, gaat u inhoud aan het dossier toevoegen.

Inhoud aan het dossier toevoegen

 • Klik links, onder “situering” op de locatie. In ons voorbeeld dus op “mijn terrein”
 • Klik op “inhoud aanvraag” en dan rechts op “handeling toevoegen”
 • Bij “Welke handeling wenst u uit te voeren”, selecteert u “Verbouwen en/of uitbreiden van bijgebouwen en niet overdekte lage constructies”. Opgelet: dit staat twee keer in de keuzelijst. Met en zonder architect. U moet beslissen of dit met of zonder de medewerking van een architect is. Gebeurt de aanvraag zonder stabiliteitswerken (zoals verwijderen van dragende muren) dan mag dit zonder architect
 • Het planelementtype wordt dan automatisch “Bijgebouw of beperkte constructie rond een gebouw”
 • U geeft een planaanduiding in, bijvoorbeeld “De zorgwoning”
 • U klikt op “volgende “ en gaat zo naar stap 2
 • Hier krijgt u de vraag “staat het voorwerp op de kaart”. Aangezien u de zorgwoning in een bestaand bijgebouw wil maken, staat het bestaande bijgebouw normalerwijze op de kaart. U klikt dan op “ja, het voorwerp staat op de kaart”. En u gaat naar stap 3.
 • In stap 3 klikt u het voorwerp (het bestaande bijgebouw) aan op de kaart aan de linkerzijde. Eens dat succesvol gedaan gaat u naar stap 4, waar u de contour intekent van het bijgebouw na de werken. Normalerwijze is dat dezelfde als voor de werken, aangezien uitbreidingen niet via een melding, maar een vergunning verlopen
 • In stap 5 vult u de detailgegevens in voor het geselecteerde voorwerp (het bijgebouw). Het gaat om een paar kleine vragen waaronder een vraag naar de bestemming van de gewenste functie. Eens dat succesvol gedaan is, keert u automatisch terug naar het overzichtsscherm.
 • Daar kunt u op “plannen en foto’s” klikken. Rechts kunt u dan de vereiste plannen en foto’s opladen. Instructies hiervoor staan in het normenboek. Voor de melding van een ondergeschikte wooneenheid moet u volgende documenten toevoegen: 
  • Inplantingsplan
  • Drie kleurenfoto’s
  • Een constructieve tekening van de zorgwoning. Dat is een alles omvattende tekening waarop de uitvoering, de gebruikte materialen en de voornaamste afmetingen aangebracht zijn. De tekening bevat de afmetingen van: het grondvlak, de nokhoogte, de kroonlijsthoogte, plaats en omvang van raam-en deuropeningen.
 • Bij verordening hemelwater (op het overzichtsscherm) klapt u aan de rechterzijde de eerste vraag open. Daar kruist u aan “geen van de bovenstaande mogelijkheden. U hoeft verder niets in te vullen” (want het gaat om een bestaand bijgebouw dat niet uitgebreid wordt). U slaat op.
 • Volgende item is “effecten op de omgeving”. Op de eerste vraag (over bijlage III) kruist u “neen” aan en slaat op.
 • In het laatste item “dossierstukken” beantwoordt u eerst de vraag of de werken reeds gestart zijn. Daarna kruist u aan “ander dossierstuk”. U klikt dan onderaan nogmaals op ander dossierstuk en kan een document opladen. Hier moet u addendum B39 (ingevuld) opladen.
 • Tenslotte gaat u links naar “projectinformatie”.
 • Vraag na bij uw gemeente of een dossiertaks vereist is. Dit verschilt van gemeente tot gemeente
 • Op de vraag of het project betrekking heeft op een Vlaams of provinciaal project antwoordt u “neen” en slaat op 

Personen aan het dossier toevoegen

 • Klik links, onder “projectverloop” op “personen”. Geef in wie de aanvrager (melder) is. Geef ook adres- en contactgegevens op
 • U kunt hier ook een compleetheidscheck uitvoeren
 • U kunt de aanvraag (melding) ondertekenen en indienen, of anderen uitnodigen om ze te ondertekenen
   
Lees ook
Direct naar het Omgevingsloket