Wijziging uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op 10 februari 2017 definitief een aantal besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning gewijzigd.

Enerzijds voert het besluit een aantal technische rechtzettingen door.
Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van verwijzingen, of het mee vermelden van de omgevingsvergunning waar in oude besluiten gesproken wordt over een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning.

Anderzijds voert het besluit ook de volgende inhoudelijke elementen in:

 •  de beslissingsbevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar wordt uitgebreid
  (zie wijziging aan artikel 10 van het Omgevingsvergunningenbesluit);
 • de termijnen waarbinnen advies moet worden uitgebracht, worden gewijzigd om rekening te kunnen houden met de bezwaren tijdens het openbaar onderzoek
   (zie wijziging aan o.a. artikel 27 en 67 van het Omgevingsvergunningenbesluit);
 • een regeling wordt voorzien voor advies van de hulpverleningszone (brandweer)
   (zie wijziging artikel 34 van het Omgevingsvergunningenbesluit);
 • de dossiers die naar de POVC of GOVC voor advies overgemaakt worden, worden gewijzigd, met het oog op een realistische werklast.
  (zie wijzigingen aan artikel 41 en 42 van het Omgevingsvergunningenbesluit)

De tekst van het besluit vind je hier.

De tekst van het verslag lees je hier