Dossiertaks omgevingsvergunningsaanvragen en beroepen

 

Zowel bij het indienen van aanvragen als bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag kan er een dossiertaks verschuldigd zijn. Hieronder kan u een overzicht vinden.

Dossiertaks bij aanvragen

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij een college van burgemeester en schepenen, moet u bij de betrokken overheid informeren of er een dossiertaks verschuldigd is en wanneer en hoe die betaald moet worden.

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij de deputatie kan u onderstaand schema gebruiken. Onderaan de tabel kan u de respectievelijke rekeningnummers vinden per provincie waarop de dossiertaks dient betaald te worden.

Type dossier

Antwerpen

Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

Gewone procedure met MER en/of OVR

 400 euro

 400 euro

 400 euro

400 euro

400 euro

Gewone procedure zonder MER en zonder OVR

 250 euro

 250 euro

 250 euro

250 euro

250 euro

Vereenvoudigde procedure of verzoek tot bijstelling

 100 euro

 100 euro

 100 euro

100 euro

100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE74 0910 2158 0307

BIC: GKCCBEBB

 IBAN: BE18 0910 1811 3565

BIC: GKCCBEBB

 IBAN: BE07 0962 4100 1066

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE55 0910 2163 2544    

BIC:GKCCBEBB

IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC GKCCBEBB

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij de Vlaamse Overheid kan u onderstaand schema gebruiken. Onderaan de tabel kan u het rekeningnummer vinden van het Omgevingsfonds waarop de dossiertaks dient betaald te worden.

Procedure Vlaamse overheid

 

Dossiertaks

 

Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de gewone procedure:

•stedenbouwkundige handelingen

•exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

•verkavelen van gronden

 

 500 euro

 

Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de vereenvoudigde procedure: •stedenbouwkundige handelingen

•exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

•verkavelen van gronden

 

 100 euro

 

De mededeling met vraag tot omzetting van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit naar een vergunning van onbepaalde duur.

 

 /

Melding van:

•stedenbouwkundige handelingen

•exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (derde klasse)

 

 /

 

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

 

/

Vraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

 

 /

Melding van de overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

 /

Melding van het verval of de stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 /

Verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

 

 /

Rekeningnummer Omgevingsfonds

 BE04 3751 1109 9031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U voegt het ingescande bewijs van betaling toe als bijlage bij uw aanvraag.

!Let op: het OMV-kenmerk van de aanvraag dient opgenomen te worden in het betalingsbewijs!

 

Dossiertaks bij beroepen

 

Er dient een dossiertaks betaald te worden bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over:

• een omgevingsvergunningsaanvraag

• een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

• een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

De deputatie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen. De Vlaamse Overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de Deputatie.  

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen van de dossiertaks per provincie alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Beroep tegen beslissing CBS

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE74 0910 2158 0307

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE18 0910 1811 3565

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE07 0962 4100 1066

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE55 0910 2163 2544    

BIC:GKCCBEBB

IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC: GKCCBEBB

 

In onderstaande tabel vindt u het bedrag van de dossiertaks bij de Vlaamse Overheid alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Vlaamse Overheid

Beroep tegen beslissing Deputatie

100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE04 3751 1109 9031

 

Uitzonderingen op de regel van de dossiertaks zijn:

• een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

• een beroep ingediend door het betrokken college van burgemeester en schepenen en door de betrokken adviesinstanties op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verleend of ten onrechte niet om advies werden gevraagd.

• een beroep tegen schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Beroepen kunnen digitaal of analoog worden ingediend. Verzend uw digitaal beroep via het omgevingsloket en voeg een ingescand bewijs van betaling toe als bijlage bij het beroep. Verzend uw analoog beroep samen met een bewijs van betaling naar:

-    Bij het Vlaamse Gewest of de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar:

DEPARTEMENT OMGEVING
 Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten
 Koning Albert II-laan 20 bus 8
 1000 Brussel

-    Bij de Deputatie: naar het adres van de desbetreffende deputatie.

!Let op: het OMV-kenmerk van de aanvraag dient opgenomen te worden in het betalingsbewijs!