Milieuvergunningen van onbepaalde duur

Vanaf 23 februari 2017 kan de vergunningverlenende overheid beslissen om een milieuvergunning af te leveren voor onbepaalde duur voor aanvragen die voor 23 februari 2017 werden ingediend.

Vergunningen die worden verleend op basis van vergunningsaanvragen die op of na 23 februari 2017 worden ingediend, gelden voor onbepaalde duur. Dat geldt zowel voor de aanvragen die volgens de milieuvergunningsprocedure worden behandeld als voor de aanvragen die volgens de omgevingsvergunningsprocedure worden behandeld.
Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk op de onbepaalde duur. 

Als de milieuvergunning voor onbepaalde duur wordt verleend, moet die vergunning ook de geactualiseerde vergunningssituatie bevatten. Dit heeft betrekking op de rubrieken, hoeveelheden én de nog geldende bijzondere voorwaarden. Ook moet de vergunningverlenende overheid deze vergunning mailen naar permanente_milieuvergunning@milieuinfo.be.

Meer info vind je hier.