Inrichtingsnummer

Het inrichtingsnummer is het (nieuwe) uniek nummer dat wordt toegekend aan een ingedeelde inrichting of activiteit. Hierdoor kan informatie over die inrichting teruggevonden worden over de veranderingen, overnames en naamswijzigingen heen. Meer informatie vind je hier.

Belangrijk voor de bevoegde overheden: bij het onderzoek van de ontvankelijkheid en de volledigheid moet je nagaan of de aanvrager het juiste inrichtingsnummer heeft gebruikt. Is dit niet het geval, dan kan dit in de huidige versie van het omgevingsloket niet aangepast worden en zal de aanvraag onvolledig verklaard moeten worden.