16 januari 2017: ministerieel besluit tot wijziging van de omgevingsformulieren

De bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, werden op 16 januari gewijzigd via een ministerieel besluit. 

Je kunt de nieuwe bijlagen in pdf-formaat terugvinden in de tabel onder 'Procedurele bepalingen' op de pagina regelgeving. De Word-versie van deze bijlagen vind je terug op de website van Ruimte Vlaanderen onder 'wetgeving omgevingsvergunning', onder 'Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning: definitieve goedkeuring'.