1 juni 2017: finale transitie van Digitale Bouwaanvraag naar Digitale Omgevingsvergunning

Vanaf 1 juni 2017 moet je in het hele Vlaamse Gewest elke aanvraag voor een omgevingsvergunning of -waar toegelaten- een melding indienen in het omgevingsvergunningenloket (OMV-loket). Vanaf dan kan je dus geen dossiers meer aanmaken in het Digitale Bouwaanvraag-loket (DBA-loket). 

Door de inhoudelijke uitbreiding en de aangepaste regelgeving verschilt het OMV-loket op vlak van architectuur erg van het DBA-loket. Daardoor kunnen DBA-dossiers die voor 1 juni werden aangemaakt maar nog niet werden ingediend of die na 1 juni onvolledig of onontvankelijk verklaard werden, niet meer verwerkt worden via het DBA-loket. Bijgevolg moeten ze opnieuw worden samengesteld volgens de wetgeving van de omgevingsvergunning en aangemaakt en ingediend worden via het omgevingsvergunningenloket. Het oorspronkelijke DBA-dossier dupliceren om het over te zetten naar het OMV-loket is dus technisch niet mogelijk. 

Dossiers die wel correct werden ingediend in het DBA-loket voor 1 juni en volledig en ontvankelijk werden verklaard, worden wel verder afgehandeld volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening via het DBA-loket, waarlangs ook de beslissing gecommuniceerd zal worden.