Stedenbouwkundige handelingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

Een aantal kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van vergunning. Voor een aantal andere ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Informeer dus steeds bij het gemeentebestuur wat in uw situatie van toepassing is: vrijstelling, melding of vergunning. Op deze site stellen we enkel de algemene principes voor.

Let op: voor de aanvraag van een vergunning of de melding van een aantal van die kleinere werken volstaat een eenvoudigere dossiersamenstelling via het 'snelinvoerloket' (zie rechts)

Hoe aanvragen of melden?

Is een aanvraag of melding nodig voor de werken die u plant? U kunt zich als volgt voorbereiden op de aanvraag:

Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen , de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen

docx bestandAanvraagformulier B01 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (143 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B01 (versie 20201013) (93 kB)

Formulier voor melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B07 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (94 kB)

docx bestandToelichting bij meldingsformulier B07 (versie 20180220) (38 kB)

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Direct naar het Omgevingsloket
VIDEO: Aanvraag omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling)

VIDEO: Plannen en foto's toevoegen en beheren

VIDEO: Projectinformatie toevoegen

 

VIDEO: Projectinhoudversies: de inhoud aanpassen van een eerder ingediende aanvraag