Procedure

Indiening

Dossiersamenstelling

Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag. 

  • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden. 
  • De deputatie is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
  • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere omgevingsvergunningsaanvragen.

Behandeling

Openbaar onderzoek

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiĆ«nte manier van bekendmaking te zijn. 

Beslissing

Bekendmaking beslissing

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiĆ«nte manier van bekendmaking te zijn. 

Verwante vragen

Ruimtelijke ordening

Ja. Vanaf de omgevingsvergunning kun je voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen nog steeds een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de bevoegde overheid. Dit kan zowel het college, de deputatie als de Vlaamse Regering zijn.

Deze informatie vind je ook terug in artikel 5.3.1 van de VCRO.