De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Sinds 23 februari 2017 geldt de milieuvergunning / omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit voor onbepaalde duur.

Het merendeel van de gemeenten werkt nog met het digitaal loket voor bouwaanvragen. Voor hen gelden de huidige procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen. De gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest werken al met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. 

We zetten het even op een rijtje:

Zijn gestart met de omgevingsvergunning en het digitaal loket voor omgevingsvergunningen

De regelgeving over de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, vind je terug in het decreet van 3 februari 2017.

Wie?

De gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest.

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg):

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten.

Dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten):

 • projecten met verplichte medewerking van een architect

 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2

 • verkavelingen

 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Deze dossiers worden ingediend in het digitaal loket voor aanvragen omgevingsvergunningen.

Stellen de start van de omgevingsvergunning uit tot 1 januari 2018 en maken nog gebruik van het digitaal loket voor bouwaanvragen

Wie?

Alle gemeenten in Vlaanderen, met uitzondering van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, die op 23 februari 2017 zijn gestart met de omgevingsvergunning, en de gemeenten Beersel en Diest die respectievelijk gestart zijn op 18 april 2017 en 2 mei 2017.

Dossiertypes:

Gemengde aanvragen

Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk.

Bouwaanvragen

 • Bouwaanvragen kunnen nog steeds ingediend worden via het digitaal loket voor bouwaanvragen.

 • Professionelen (architecten,…) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.

 • Reguliere procedure -> aanvraag wordt analoog of digitaal (professionelen: enkel digitaal) ingediend bij de gemeente.

 • Bijzondere procedure -> aanvraag wordt digitaal ingediend bij het Vlaams gewest, met uitzondering van faciliteitengemeenten.


Milieuvergunningsaanvragen

 • nieuwe indelingslijst gebruiken

 • klasse 2: analoog indienen bij de gemeente. Indien het gaat om een aanvraag van een openbaar bestuur en de door hen opgerichte instellingen, indienen bij de deputatie. 

 • De aanvragen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet.  

 • De milieuvergunning geldt voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om in een beperkt aantal gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.
   

Al deze informatie vind je ook terug in een overzichtelijk schema.