Op deze pagina vind je handleidingen m.b.t. de omgevingsvergunning, sjablonen, presentaties die tijdens infomomenten gepresenteerd werden en de nieuwsbrieven over de omgevingsvergunning. 

Handleidingen omgevingsvergunning

 • Leidraad omgevingsvergunning voor gemeentebesturen Preview / Download

  18/05/2016 - PDF, 726.2 kB

  De leidraad heeft als doel een lokaal bestuur te laten kennismaken met de omgevingsvergunning, haar procedures en de hierbij betrokken actoren en haar te ondersteunen in de transitie naar de omgevingsvergunning. Deze tekst is gebaseerd op de regelgeving vóór de wijziging van het omgevingsvergunningenbesluit. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie. Van zodra die beschikbaar is, zal die op de website geplaatst worden.

 • Handleiding Project-MER Omgevingsvergunning Preview / Download

  17/01/2017 - PDF, 349.4 kB

  Deze handleiding biedt een praktische leidraad voor initiatiefnemers en MER-deskundigen die een project-MER moeten (laten) opmaken in het kader van een omgevingsvergunning.

Sjablonen

Hieronder vindt u ter inspiratie een aantal modelsjablonen voor een aantal documenten uit de omgevingsvergunningsprocedure die u als bevoegde overheid moet opstellen:

Document voor…

Te downloaden modelsjabloon

de gemeentelijke beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid van een aanvraag tot omgevingsvergunning

word-versie via deze link

de gemeente voor het afleveren van een omgevingsvergunning voor gemengde projecten

word-versie via deze link.

de gemeente voor het weigeren van een omgevingsvergunning voor gemengde projecten

word-versie via deze link.

de locatie van een verkaveling in te geven

in dxf-formaat op de webpagina met sjablonen

Ter inspiratie vindt u via volgende link een aantal modelsjablonen voor de tekst van de affiches voor de bekendmaking van zowel het openbaar onderzoek alsook de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvragen die u als gemeente dient ter beschikking te stellen aan de vergunningsaanvrager.

Presentaties infomomenten voor adviesverlenende instanties

 • Infomoment voor adviesinstanties Preview / Download

  12/12/2016 - PDF, 639.9 kB

  Wat zijn de belangrijkste aanpassingen bij de start van de omgevingsvergunning en hoe kan ik via het digitaal loket een adviesvraag ontvangen, een dossier waarin ik om advies wordt gevraagd raadplegen en zelf een advies opladen?

Presentaties infomomenten voor professionele aanvragers

 • Infomoment voor professionelen Preview / Download

  12/12/2016 - PDF, 494.3 kB

  Wat zijn de belangrijkste aanpassingen bij de start van de omgevingsvergunning en hoe kan ik via het digitaal loket een omgevingsvergunningsaanvraag samenstellen en indienen?

Bekijk hier de audiovisuele opnames over de algemene uitleg van de omgevingsvergunning en de grote veranderingen die de omgevingsvergunning met zich meebrengt voor de professionele aanvrager. 

 

Presentaties infodag voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren

 • 01_Inleiding.pdf Preview / Download

  08/11/2016 - PDF, 388.7 kB

  Inleiding.

 • 02_Veranderingen.pdf Preview / Download

  08/11/2016 - PDF, 493.6 kB

  Wat zijn de grote veranderingen in de procedure, wat zijn de belangrijkste nieuwigheden, wat verandert er voor jou als ambtenaar, in welke mate verandert je takenpakket en wie kan er aangewezen worden als omgevingsambtenaar?

 • 03_Procedure (nieuw!) Preview / Download

  08/11/2016 - PDF, 518.3 kB

  Hoe verloopt de gewone procedure, wat is het verschil met de vereenvoudigde procedure, wat bij een melding, wat bij omzetting en wat houdt de actualisatieverplichting in?

 • 04_MER.pdf Preview / Download

  08/11/2016 - PDF, 386.9 kB

  Wat met projectmerscreening, hoe kun je een gemotvieerd verzoek tot ontheffing vragen, wat moet er voorafgaand aan de vergunningsaanvraag gebeuren, hoe verloopt de geïntegreerde procedure en wat met de overgangsbepalingen?

 • 05_OMVC.pdf Preview / Download

  08/11/2016 - PDF, 436.0 kB

  Waar komt het idee van een omgevingsvergunningscommissie vandaan, hoe wordt zo'n commissie samengesteld, welke bevoegdheden krijgt deze commissie en welke rol zal ze moeten spelen en wat zijn de eerste inschattingen m.b.t. de organisatie en werking?

Bekijk hier de audiovisuele opnames over de omgevingsvergunning tijdens de infodag voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren op 28 november 2016.

Presentaties infosessies beleidsverantwoordelijken

 • Inleiding Preview / Download

  03/05/2016 - PDF, 298.4 kB

  Inleiding met het programma, gevolgd door een uiteenzetting over de nieuwe rollen en taken binnen de gemeente bij de komst van de omgevingsvergunning.

 • Digitale aspecten Preview / Download

  03/05/2016 - PDF, 197.5 kB

  Welke aanpassingen en voorbereidingen zijn er nodig om digitaal te kunnen werken?

 • Flankerend beleid Preview / Download

  03/05/2016 - PDF, 208.9 kB

  Flankerend beleid voor lokale besturen: hoe de invoering van de omgevingsvergunning faciliteren? (vorming, subsidies, kennisdatabank,...)

 • Standpunten van de VVSG Preview / Download

  03/05/2016 - PDF, 470.4 kB

  Waarom gemeenten de omgevingsvergunning belangrijk vinden.

 • Rol van de provincie (West-Vlaanderen) Preview / Download

  10/05/2016 - PDF, 2.3 MB

  Over de nieuwe rol en taken van de provincie (West-Vlaanderen) en de wisselwerking met steden en gemeenten.

 • Rol van de provincie (Limburg) Preview / Download

  19/05/2016 - PDF, 2.6 MB

  Over de nieuwe rol en taken van de provincie (Limburg) en de wisselwerking met steden en gemeenten.

 • Rol van de provincie (Antwerpen) Preview / Download

  19/05/2016 - PDF, 1.1 MB

  Over de nieuwe rol en taken van de provincie (Antwerpen) en de wisselwerking met steden en gemeenten.

 • Rol van de provincie (Oost-Vlaanderen) Preview / Download

  20/05/2016 - PDF, 718.0 kB

  Over de nieuwe rol en taken van de provincie (Oost-Vlaanderen) en de wisselwerking met steden en gemeenten.

 • Rol van de provincie (Vlaams-Brabant) Preview / Download

  27/05/2016 - PDF, 477.6 kB

  Over de nieuwe rol en taken van de provincie (Vlaams-Brabant) en de wisselwerking met steden en gemeenten.

Presentaties omgevingsvergunning

 • Omgevingsvergunning en de impact op de wetgeving Preview / Download

  24/11/2015 - PDF, 207.3 kB

  Presentatie over de omgevingsvergunning van 25 oktober 2015, geschetst vanuit het perspectief van de wetgeving.

 • Infosessie decreet omgevingsvergunning Preview / Download

  08/10/2014 - PDF, 657.7 kB

  Deze presentatie over het decreet van de omgevingsvergunning werd gebruikt tijdens de eerste reeks infodagen over de omgevingsvergunning in het najaar van 2014.

 • Infosessie handhaving Preview / Download

  08/10/2014 - PDF, 1010.4 kB

  Deze presentatie over handhaving werd gebruikt tijdens de eerste reeks infodagen over de omgevingsvergunning in het najaar van 2014.

 • Infosessie complexe projecten Preview / Download

  08/10/2014 - PDF, 2.0 MB

  Deze presentatie over complexe projecten werd gebruikt tijdens de eerste reeks infodagen over de omgevingsvergunning in het najaar van 2014.

Nieuwsbrieven Omgevingsvergunning

Nieuwsbrief 9 Omgevingsvergunning - Juni 2017

Nieuwsbrief 8 Omgevingsvergunning - Mei 2017 

Nieuwsbrief 7 Omgevingsvergunning - April 2017 (technische richtlijn)

Nieuwsbrief 6 Omgevingsvergunning - Februari 2017

Nieuwsbrief 5 Omgevingsvergunning - Januari 2017 (gerichte mailing)

Nieuwsbrief 4 Omgevingsvergunning - Januari 2017

Nieuwsbrief 3 Omgevingsvergunning  - Juli 2016

Nieuwsbrief 2 Omgevingsvergunning - November 2015
(mailing naar ambtenaren en schepenen)

Nieuwsbrief 1 Omgevingsvergunning - Oktober 2015
(mailing naar ambtenaren)

Schrijf je hier in om de nieuwsbrief rechtstreeks in je mailbox te ontvangen.
Nieuwsbrieven die naar concrete doelgroepen / mailinglijsten worden verstuurd, worden niet verzonden naar deze verzendingslijst. Je kunt ze wel raadplegen op deze pagina.