Adviezen algemeen

De brandweer maakt geen deel uit van een omgevingsvergunningscommissie (OMVC). Als het advies van de brandweer nodig wordt geacht, dient de vergunningverlenende overheid advies te vragen aan de brandweer.
Het onderscheid tussen een advies en een subadvies is niet vastgelegd. Alleszins is elk advies van de brandweer een subadvies.
Meer over: Adviezen algemeen
Ja. Voor de dossiers waarin een adviesinstantie advies heeft verleend, ontvangt ze de mededeling dat een beslissing werd genomen. Die beslissing kan geraadpleegd worden in het Omgevingsloket.
Meer over: Adviezen algemeen

Adviestermijn

Als de brandweer opnieuw om advies wordt gevraagd, bedraagt de adviestermijn 20 dagen tenzij anders vermeld in de adviesvraag.
Meer over: Brandweer, Adviestermijn