Externe Veiligheidstoets (SEVESO)

Team Externe Veiligheid van het departement Omgeving is een adviesinstantie voor sommige vergunningsaanvragen in de buurt van Sevesobedrijven. (art. 35.§15 van het omgevingsvergunningsbesluit).

Tool voor behandelaars: Externe Veiligheidstoets

Met de digitale 'Externe Veiligheidstoets' kunt u nagaan of in een bepaalde situatie al dan niet een advies moet gevraagd worden. Hiervoor moet u het gebied intekenen en enkele meerkeuzevragen beantwoorden.

Adviesaanvraag via omgevingsloket

Het advies aanvragen gebeurt in het omgevingsloket, tijdens de vergunningsprocedure. Vooraf aftoetsen met Team Externe Veiligheid kan via seveso@vlaanderen.be.

Direct naar het Omgevingsloket