Deze vragen en antwoorden hebben betrekking op het digitaal loket voor bouwaanvragen.

Toegang tot het loket

Wanneer een gemeente een adviesvraag verstuurt, selecteert ze die uit een lijst van instanties die door ons in een databank werden toegevoegd (op hoofdniveau). Staat er een adviesinstantie niet tussen, dan moet ze nog ingeregeld worden in de databank. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig: naam en eventuele roepnaam van de organisatie, KBO-nummer, type organisatie, contactpersoon met gegevens en een generiek mailadres waar de adviesvragen naartoe gestuurd kunnen worden. Om als adviesverlener te kunnen inloggen in het loket (in productie), heb je rechten als adviesverlener nodig die je lokaal beheerder kan toekennen via het gebruikersbeheer. Is er nog geen lokaal beheerder aangeduid, dan duidt de leidinggevende die persoon aan via het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB). Dit alles vind je terug in de handleiding voor adviesverlening.

Voor grotere organisaties is het vaak handig om naast het hoofdniveau, ook met subniveaus te werken met een eigen mailadres zodat de adviesvraag meteen bij de juiste dienst komt. Die kun je zelf toevoegen, zie 'beheer contactpunten'.

Beheer contactpunten

Wanneer je bent ingelogd met je elektronische identiteitskaart en je bent een editerend adviesverlener dan zie je op het overzichtsscherm 'beheer loket' staan. Klik je op 'beheren', dan kan je meerdere contactpunten / subdiensten toevoegen met elk een eigen mailadres zodat adviesvragen rechtstreeks naar de juiste dienst kunnen gestuurd worden i.p.v. dat ze intern moeten doorgestuurd worden vanuit het 'hoofdniveau'. Je kan hier ook een bestaand generiek mailadres wijzigen (ook dat van het hoofdniveau). Let wel: als er in het verleden een adviesvraag werd verstuurd naar dat mailadres, kan je dat niet verwijderen maar enkel op 'inactief' zetten, zodat toekomstige adviesvragen niet meer naar dat mailadres worden gestuurd. Het nieuwe mailadres voeg je dan toe als een nieuw contactpunt. 

Werk je als adviesinstantie momenteel zowel met het loket voor bouwaanvragen (DBA) als dat voor omgevingsvergunningen (OMV)? Hou er dan rekening mee dat er geen connectie is tussen de achterliggende databanken. Dat wil zeggen dat als je contactpunten bij ‘beheer contactpunten’ in het DBA-loket wijzigt of een nieuw contactpunt toevoegt, de contactpunten in het OMV-loket niet zijn mee gewijzigd. Wil je daar dezelfde contactpunten gebruiken, moet je ze daar eveneens aanpassen. 
 
Beheer contactpunten in het DBA-loket: inloggen met werkrelatie via https://www.omgevingsloket.be/samensteller
Beheer contactpunten in het OMV-loket: inloggen met werkrelatie via https://www.omgevingsloket.be/omvLoket/

Plannen

Dit kan te wijten zijn aan het gebruik van ‘PDF-Renderer’. Ga in DIVO/DIVA naar het menu ‘instellingen’ en kies daar voor ‘PDFBox Renderer’, dan worden de plannen wel correcter weergegeven.
Meer over: Plannen, pdf, plannen, divo, diva, weergave
Er zijn een aantal mogelijkheden om een pdf te verkleinen:
  • Het programma Adobe Acrobat (niet Acrobat Reader!) biedt de mogelijkheid om pdf's te verkleinen bij de 'instellingen'.
  • Er bestaan websites waar je een pdf-bestand kan opladen, verkleinen en ze dan opnieuw downloaden. Een voorbeeld van zo'n website is https://smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen
  • Vanaf een pdf-lezer zoals Acrobat Reader, kan je het bestand ook 'printen' als pdf. Het document wordt dan niet effectief afgedrukt, maar wordt weggeschreven als een nieuwe pdf. Als 'printer' kun je hiervoor o.a. CutePDF, primoPDF of Foxit Reader pdf printer installeren.

Adviesverlening via het loket

Ja. In die mail staat een link waarmee je rechtstreeks naar het desbetreffende dossier gaat waarvoor een advies werd gevraagd. Om het dossier te kunnen bekijken moet je wel eerst inloggen met je identiteitskaart of token en inloggen met je werkrelatie. 
De mail is louter een kennisgeving. Je kunt ook los daarvan via de website naar 'mijn dossiers' gaan, en dan zie je een lijst met alle dossiers waarin de organisatie om advies werd gevraagd (mogelijk om te filteren).
Neen. Enkel het lokaal bestuur heeft toegang tot het advies en kan die informatie verwerken in haar beslissing. De gemeente kan bij het opladen van de eindbeslissing wel de uitgebrachte adviezen als bijlage toevoegen. 

Opvolging na adviesverlening

Ja, het dossier met opgeladen advies wordt (voor een bepaalde termijn) gearchiveerd in het uitwisselingsplatform.