Aandachtspunten digitaal loket voor omgevingsvergunningen

  • Voor werken met architect: door een bug verschijnt de 'beschrijvende nota van de architect' niet onder de verplichte dossierstukken. Je vindt het wel terug onder 'optionele dossierstukken'. Dit dossierstuk moet toegevoegd worden aan het dossier wanneer medewerking van een architect verplicht is. Vanaf 23 maart zal dit in het loket zelf rechtgezet zijn.
  • Opletten met de compleetheidscheck: die verifieert niet alles. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van je dossier. Momenteel verschijnt er een foutboodschap wanneer je de compleetheidscheck wilt uitvoeren, die boodschap mag je negeren en wordt in de loop van volgende week aangepast.

Digitaal loket

Kijk eerst na op de pagina van de omgevingsvergunning van welk loket je gebruik moet maken!

Digitaal loket voor bouwaanvragen

Professionelen (architecten,...) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Een digitale bouwaanvraag samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het algemene loket verder aan of volg de status van een ingediend dossier op. 

Ik ga naar mijn dossier(s)

Digitaal openbaar onderzoek, vergunde dossiers en bezwaren

Bekijk de stedenbouwkundige dossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. 

Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de desbetreffende gemeente.

Ik wil een vergund dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken en/of een bezwaar indienen

Omgevingscheck

A.d.h.v. de omgevingscheck kun je nagaan welke voorschriften er gelden in de omgeving van de werken die je wil uitvoeren. Deze tool kan apart van het algemene loket gebruikt worden. Je dient enkel het perceel aan te duiden waarop de werken betrekking hebben. De volgende lagen worden bevraagd a.d.h.v. de aangeduide locatie: riumtelijke planning, inrastructuur, milieu en natuur, onroerend erfgoed en water. 

Hou er rekening mee dat de omgevingscheck richttinggevend is!

Ik wil de plaats van de werken toetsen aan de omgevingscheck. 

Digitaal loket voor aanvraag omgevingsvergunningen

Gebruik onderstaande knoppen niet om testdossiers aan te maken! Hiervoor werd een oefenomgeving voorzien. Lees eerst na wat je vooraf eens moet nagaan, en maak vervolgens in de oefenomgeving een nieuw dossier aan. Nadien kun je dat dossier raadplegen via 'mijn dossiers'. 

Een omgevingsvergunning samenstellen

Een omgevingsvergunning samenstellen

Je dossier(s) opvolgen

Vul een dossier dat je hebt aangemaakt via het loket voor omgevingsvergunningen verder aan of volg de status van een ingediend dossier op.

Ik ga naar mijn dossier(s)

Digitaal openbaar onderzoek, vergunde dossiers en bezwaren

Bekijk de omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. 

Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek. Op termijn kun je via deze weg ook een digitaal beroep indienen. 

Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de vergunning verlenende overheid. 

Ik wil een dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken en/of een bezwaar indienen