Digitaal loket

Deze deelsite gaat over de toepassing zelf. Tijdens de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018, zullen er twee loketten naast elkaar bestaan. Welk loket je moet gebruiken is afhankelijk van het type werken en de instantie waar je je aanvraag moet indienen. Kijk dit goed na zodat je geen gebruik maakt van het verkeerde loket voor jouw aanvraag. Vanaf 1 januari 2018 kun je voor nieuwe dossiers enkel het loket voor omgevingsvergunningen gebruiken.

Stap 1

Kijk na welk loket je moet gebruiken voor jouw type aanvraag op de pagina van de omgevingsvergunning.

Stap 2

Ga naar het loket waar jij gebruik van moet maken en volg de stappen:

Digitaal loket voor aanvragen omgevingsvergunningen

 

Digitaal loket voor bouwaanvragen

In geval van onbeschikbaarheid van het loket of het uitwisselingsplatform, raadpleeg je deze pagina voor meer informatie.