Handleidingen, brochures en folders

Handleidingen

 • Handleiding DIVA Preview / Download

  20/08/2014 - PDF, 8.4 MB

  Deze handleiding gaat over DIVA, dat staat voor 'Digitale Bouwplannen Visualiseren en Annoteren'. DIVA is een planviewer waarmee je digitaal bouwplannen kan bekijken en waarmee je op de plannen aantekeningen kan maken.

 • Handleiding digitale handtekening Preview / Download

  20/08/2014 - PDF, 2.9 MB

  In deze handleiding vind je terug hoe je digitaal een handtekening kan plaatsen via het DTP-platform.

 • Handleiding adviesverlening (v2) Preview / Download

  09/07/2014 - PDF, 2.2 MB

  Deze handleiding is ingedeeld op basis van de drie groepen adviesverleners: ten eerste de Vlaamse en federale overheid, ten tweede de gemeenten en provincies en ten derde de economische actoren. Voor elk van deze groepen wordt uitgelegd wat ze nodig hebben om een digitaal advies te kunnen verlenen, hoe ze een digitale adviesvraag ontvangen en hoe ze zelf een digitaal advies kunnen verlenen. Hoe de nodige gebruikersrechten kunnen toegekend worden om als adviesverlener of dossierbehandelaar in te loggen in het loket, wordt eveneens toegelicht in deze handleiding. Het gebruikersbeheer van lokale besturen en economische actoren is sinds kort gemigreerd naar een nieuwe versie, voor de Vlaamse overheid zal dat binnenkort ook gebeuren.

 • Handleiding openbaar onderzoek Preview / Download

  28/05/2014 - PDF, 856.7 kB

  Deze beknopte handleiding toont aan hoe het openbaar onderzoek kan georganiseerd worden binnen het digitale verhaal.

Sjablonen

 • Modelsjabloon voor de affiche van bekendmaking openbaar onderzoek: word-versie te downloaden via deze link.
 • Modelsjabloon voor de bekendmaking van de beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning: word-versie te downloaden via deze link
 • Modelsjabloon voor de gemeentelijke beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid van een aanvraag tot omgevingsvergunning: word-versie te downloaden via deze link 
 • Modelsjabloon voor de gemeente voor het afleveren van een omgevingsvergunning voor gemengde projecten: word-versie te downloaden via deze link.
 • Modelsjabloon voor de gemeente voor het weigeren van een omgevingsvergunning voor gemengde projecten: word-versie te downloaden via deze link

 

Brochures

 • Informatiegids voor lokale besturen Preview / Download

  10/07/2014 - PDF, 2.6 MB

  Informatiegids over het proces van de digitale bouwaanvraag en de aanpassingen die dit met zich meebrengt. In deze gids vind je o.a. ook welke IT-aanpassingen er nodig zijn op de werkplek om digitaal te kunnen werken. Hoe je gebruikersrechten toekent om als dossierbehandelaar te kunnen inloggen in het loket, gebeurt op dezelfde manier als de rol van adviesverlener aan een persoon toekennen. Je vindt dit terug in de handleiding voor adviesverlening op de pagina 'belangrijke documenten bij dossiersamenstelling'.

Folders

 • Folder snelinvoer Preview / Download

  25/04/2016 - PDF, 1.3 MB

  Deze folder is gericht op de doorsnee burger die via een vereenvoudigde versie van het loket een aanvraag wil indienen m.b.t. een eenvoudige handeling op of rond een gebouw (bv. plaatsen van zonnepanelen, zetten van een carport). De folder kan door gemeenten die al gestart zijn met het Omgevingsloket gebruikt worden om op het gemeentehuis, of via andere kanalen, te verspreiden.