Belangrijke documenten bij dossiersamenstelling

Auteursrechtelijk beschermde info & privacygevoelige info m.b.t. de plannen
Elk plan waar intellectualiteit van de architect bij komt kijken, is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht ontstaat dus door loutere creatie van een bepaald werk. De initiatiefnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die standaard zichtbaar is op het publiek loket, zoals het inplantingsplan en de beschrijvende nota van de architect, geen auteursrechtelijk beschermde of privacygevoelige informatie bevat. 
Let er als architect op dat je in je beschrijvende nota geen plannen opneemt. Verwijzen naar de plannen kan wel. 

Normenboeken omgevingsvergunning (Nederlands)

 • Normenboek OMV digitale aanvragen met architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 291.6 kB

  Dit normenboek gebruik je als professional bij de dossiersamenstelling. Er staat duidelijk opgelijst in welke formaten en hoe de plannen en foto’s moeten opgemaakt worden om ze correct digitaal te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen. Om duidelijker het verschil weer te geven tussen het normenboek van DBA voor digitale aanvragen met architect en dat van OMV, hebben we de gewijzigde stukken in dit normenboek in het geel gemarkeerd.

 • Normenboek OMV digitale aanvragen zonder architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 639.8 kB

  Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag willen samenstellen ZONDER de hulp van een architect. In dit normenboek staat meer informatie over de formaten van de plannen en foto's die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen.

 • Normenboek OMV digitale aanvragen voor infrastructuurwerken met overzichtsdiagram Preview / Download

  20/02/2017 - PDF, 457.5 kB

  In dit normenboek vind je meer informatie over de formaten van de plannen en foto’s die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen. Dit normenboek gaat specifiek over infrastructuurwerken en technische werken.

 • Normenboek OMV analoge aanvragen zonder architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  21/02/2017 - PDF, 651.8 kB

  Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag analoog willen samenstellen zonder de hulp van een architect.

 • Normenboek digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen met en zonder architect Preview / Download

  24/02/2017 - PDF, 510.0 kB

  Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen, zowel voor stedenbouwkundige handelingen met architect als stedenbouwkundige handelingen zonder architect.

 • Normenboek OMV analoge meldingen stedenbouwkundige handelingen zonder architect Preview / Download

  04/05/2017 - PDF, 127.2 kB

  Dit normenboek kan gebruikt worden om analoog een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen zonder architect.

 • Normenboek OMV digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden Preview / Download

  24/05/2017 - PDF, 144.9 kB

  Dit normenboek gebruik je als je digitaal een vergunning wil aanvragen voor het verkavelen van gronden in het loket voor omgevingsvergunningen.

Normenboeken omgevingsvergunning (Franse vertalingen)

 • Normenboek OMV digitale aanvragen met architect met overzichtsdiagram , Franse vertaling Preview / Download

  10/03/2017 - PDF, 214.5 kB

  Normes relatives aux demandes numériques de permis d'environnement. Actes urbanistiques avec architecte.

 • Normenboek OMV digitale aanvragen zonder architect met overzichtsdiagram, Franse vertaling Preview / Download

  10/03/2017 - PDF, 197.7 kB

  Normes relatives aux demandes numériques de permis d'environnement. Actes urbanistiques sans architecte.

 • Normenboek OMV analoge aanvragen zonder architect met overzichtsdiagram, Franse vertaling Preview / Download

  24/03/2017 - PDF, 609.5 kB

  Normes pour demandes analogiques de permis d'environnement. Actes urbanistiques sans architecte.

 • Normenboek OMV digitale aanvragen voor infrastructuurwerken met overzichtsdiagram, Franse vertaling Preview / Download

  24/03/2017 - PDF, 413.2 kB

  Normes relatives aux demandes numériques de permis d'environnement. Revêtements, infrastructure, travaux techniques et travaux d'aménagement du terrain.

 • Normenboek OMV digitale meldingen met en zonder architect, Franse vertaling Preview / Download

  24/03/2017 - PDF, 508.3 kB

  Normes pour les demandes numériques de notification d'actes d'ubranisme avec ou sans architecte.

Normenboeken digitale bouwaanvraag

 • Normenboek DBA met architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 2.2 MB

  Dit normenboek gebruik je als architect bij de dossiersamenstelling. Er staat duidelijk opgelijst in welke formaten en hoe de plannen en foto’s moeten opgemaakt worden om ze correct digitaal te kunnen opladen in het loket voor bouwaanvragen.

 • Normenboek DBA zonder architect met overzichtsdiagram Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 10.2 MB

  Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag willen samenstellen ZONDER de hulp van een architect. In dit normenboek staat meer informatie over de formaten van de plannen en foto's die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor bouwaanvragen.

 • Normenboek DBA infrastuctuurwerken en technische werken Preview / Download

  15/02/2017 - PDF, 331.9 kB

  In dit normenboek vind je meer informatie over de formaten van de plannen en foto’s die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor bouwaanvragen. Dit normenboek gaat specifiek over infrastructuurwerken en technische werken.

Indelingslijst milieu

 • Indelingslijst milieu Preview / Download

  21/02/2017 - PDF, 2.7 MB

  Indelingslijst voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (indienen bij loket voor omgevingsvergunningen) en voor milieuvergunningsaanvragen, die bestaan tot 1 juni 2017.

Tips bij IIOA

 • OMV - Tips bij invullen IIOA Preview / Download

  07/04/2017 - DOCX, 53.1 kB

  Tips, vragen en antwoorden over het invullen van het deel IIOA bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.