Bijstelling van een bestaande verkaveling

Waarover gaat het?

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan bijgesteld worden. Dit is verplicht bij het wijzigen of opheffen van een verkaveling.

Hoe aanvragen?

Bijstelling verkaveling aanvragen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. 

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

Let op: Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.


Aanvraag doen op papier

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht.
Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

  • werken zonder verplichte medewerking van een architect
  • bijstellingen van verkavelingen waarvan de kavelgrenzen niet wijzigen 
  • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten

Hier vindt u meer info over indienen op papier.

Meer info over verkavelen

Juridische info over verkavelen (website Departement Omgeving)

Direct naar het Omgevingsloket