Adviesbevoegdheid FANC

Voor bepaalde nucleaire inrichtingen in het Vlaams Gewest moet bij de behandeling van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit in eerste aanleg en in beroep het advies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gevraagd worden.

Inrichtingen klasse 1 (artikel 3.1a1 ARBIS)

Exploitant Adres
Belgoprocess (BP) Gravenstraat 73, 2480 Dessel
Electrabel - Kerncentrale Doel Scheldemolenstraat , 9130 Beveren
FBFC-International Europalaan 12, 2480 Dessel
Joint Research Centre  Retieseweg 111, 2440 Geel

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN)

Boeretang 200, 2400 Mol
NIRAS Europalaan 30, 2480 Dessel

Inrichtingen van klasse II, (artikel 3.1, b van het ARBIS) waar zich een of meer deeltjesversnellers bevinden die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden, met uitzondering van elektronische microscopen, alsook de inrichtingen waar die deeltjesversnellers worden vervaardigd of getest

Exploitant Adres
Universitair Ziekenhuis Leuven Herestraat 49 bus 821, 3000 Leuven
Universiteit Gent (Site INW) Proeftuinstraat 86, 9000 Gent
Universitair Ziekenhuis Gent

De Pintelaan 185, 9000 Gent

Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edege

 

 

 

Direct naar het Omgevingsloket