Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid met informatie over de omgevingsvergunning. Die vergunning is vereist voor:

Sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 verlopen via de meldingsprocedure.

Mijn project

Overweeg je een project met impact op de omgeving? Ga hier na of een omgevingsvergunning of een melding van de werken nodig is en hoe je dit kan doen.  Ga naar 'mijn project'.

WIl je een bestaand dossier vervolledigen of opvolgen, ga dan rechtstreeks naar het aanvraagloket (aanmelden vereist).

Registratie start en einde der werken
Nieuws

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan het Omgevingsvergunningenbesluit, aan het besluit over subsidiëring van de digitale behandeling en aan Bijlage 1 van VLAREM.

Civiele noodsituatie: verlengd met 120 dagen

Op 24 oktober 2021 loopt de derde civiele noodsituatie af.

Vrijstelling medewerking architect

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 28 mei 2021 definitief het besluit dat de handelingen bepaalt die vrijgesteld zijn van de...

Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022

Goed nieuws voor wie een omgevingsaanvraag indient voor de sloop en heropbouw van een woning. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd verlengd tot eind 2022.

Noodmaatregelen coronavirus

Afwijkingsregeling verlengd tot en met 26 juni 2021.

Direct naar het Omgevingsloket
Status loket
  • maandag 13 december 7:30-9:30 onbeschikbaarheid wegens installatie van release 2.114