Het omgevingsloket: voor digitale bouw- en milieuvergunningsaanvragen

Omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Op deze site vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. 

Digitaal loket

Op het digitaal loket vind je meer informatie over de werking van de toepassing waar je digitale bouwaanvragen (*) en omgevingsdossiers kan indienen. In de overgangsperiode, tussen 23/02/2017 en 01/06/2017 zullen zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar bestaan. Vanaf 1 juni 2017 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. 

(*) In gemeenten die uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017 wordt nog gewerkt met het digitaal loket voor bouwaanvragen.

Omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Op deze site vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. 

Digitaal loket

Op het digitaal loket vind je meer informatie over de werking van de toepassing waar je digitale bouwaanvragen (*) en omgevingsdossiers kan indienen. In de overgangsperiode, tussen 23/02/2017 en 01/06/2017 zullen zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar bestaan. Vanaf 1 juni 2017 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. 

(*) In gemeenten die uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017 wordt nog gewerkt met het digitaal loket voor bouwaanvragen.