Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid met informatie over de omgevingsvergunning. Die vergunning is vereist voor:

  • stedenbouwkundige handelingen (ondermeer bouwen, verbouwen, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden, vellen van bomen, ontbossen, verkavelen, ...)
  • de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2
  • kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of uitbreiden of assortiment wijzigen) 
  • vegetatiewijzigingen

Klik hier voor een volledig overzicht. De vergunning aanvragen kan het eenvoudigste digitaal. Deze website maakt u wegwijs.

Mijn project

Overweeg je een project met impact op de omgeving? Ga hier na of een omgevingsvergunning of een melding van de werken nodig is en hoe je dit kan doen.  Ga naar 'mijn project'.

WIl je een bestaand dossier vervolledigen of opvolgen, ga dan rechtstreeks naar het aanvraagloket (aanmelden vereist).

Nieuws

Gezocht: deskundigen omgevingsvergunningscommissie

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zoekt 4 deskundigen ruimtelijke ordening én 4 deskundigen milieu

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan: - het Omgevingsvergunningenbesluit; - het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning; - Bijlage 1 van VLAREM.

Noodmaatregelen coronavirus

Bijgewerkt 11 mei 2020.

Noodsituatie coronavirus opnieuw uitgeroepen

Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering besloten om de civiele noodsituatie opnieuw in het leven te roepen, naar aanleiding van de heropleving van het...

Nieuwe functionaliteit in het Omgevingsloket

Vanaf 7 september 2020 is de functionaliteit 'projectinhoudversies' beschikbaar in het Omgevingsloket.

Direct naar het Omgevingsloket
Status loket

maandag 8 februari 2021, tussen 7:00 en 12:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.92) en infrastructuurwerkzaamheden

Coronacrisis: decretale afwijkingsregeling - overzicht verplichte kennisgevingen